Že v članku o tem kako zgraditi prodajni sistem, je bilo precej govora o pomenu teambuilding delavnic za podjetja, tukaj pa predstavljamo še pogled na izračun sinergijskih učinkov, ki jih ponujajo različne teambuilding ideje in delavnice.

Sinergija team building

Ali v vaši prodajni ekipi vlada sinergija?

sinergija team buildingZagotovo ste pri svojem poslu deležni ekipnega dela. In prepričani smo, da vas »prej ali slej« zanima doseganje sinergijskih učinkov vpletenih. Vaše sanjsko moštvo izgleda tako,  da na vseh rednih srečanjih rastete vsi. Prispevajo, dodajajo, nabor kreativnih idej se kar šibi in vaša tajnica jih sploh ne uspe sproti zapisovati. Takšna gneča je pri idejah o tem kaj in kako bi lahko izpeljali stvari, ki vas čakajo v prihodnosti. Odlično je, stroji tečejo kot namazani.

Sinergijski učinki doseženi v popolnosti.

Kako lepo bi bilo, če bi bilo tako.

Zakaj sploh naj bo tako, pa razlaga spodnja enačba.

Za izgradnjo velike in uspešne prodajne (in tudi druge) ekipe je potrebno zelo veliko sodelovanja. Ko vsi člani ekipe prispevajo po svojih najboljših močeh v uspeh ekipe, se razvoj ekipe in sinergijski učinki lahko dobesedno »začutijo«.

A, za tiste, ki potrebujejo »matematični dokaz« vrednosti vlaganja v ekipo, spodnji zapis »prijatelja čez lužo«.

Izračun sinergijskih učinkov iz teambuilding delavnice

Sinergija – enačba

E = p(nm)

Vzemimo, da E predstavlja skupno energijo, ki jo lahko dosežemo, p enoto za energijo posameznika.
n je število ljudi, ki prispevajo in pomagajo, m pa število ljudi, ki ne pomaga in se zavzemajo za drugačne, lahko tudi »svoje« cilje znotraj ekipne zgodbe.

Za preprost primer za samostojne podjetnike posameznike, kjer so v poslu sami, velja enačba E = p(1-0) = p, kar preprosto pomeni, da je uspeh samostojnega podjetnika posameznika (oseba, ki dela sama) odvisen od nje same. In samo od nje.

V primeru, da imamo v ekipi recimo 5 ljudi, kjer vsi prispevajo, pomagajo in med njimi ne najdemo človeka, ki ne razume moči sinergije, bomo enačbo zapisali takole:
E = p(5-0) = p5

In zdaj izračun:

Vzemimo za zgornjo enačbo številčno oceno energije posameznika, ki polno prispeva, z 10. V primeru samostojnega podjetnika posameznika, ugotovimo, da »revež« bolj kot dela več ima. Njegov vložek 10, bo vrnil rezultat E = 10(1-0) = 10.

Vzemimo zdaj primer kjer imamo v ekipi recimo 5 ljudi, kjer vsi prispevajo, pomagajo in med njimi ne najdemo človeka, ki ne razume moči sinergije.
E = 10(5-0) = 105

Njihov prispevek bo vrnil rezultat 100.000. Ogromno energije za 5 oseb, se vam ne zdi?

In kaj dobimo, če vstavimo v enačbo delo v ekipi, kjer jih 5 dela, za primer pa recimo 9 ne.

E = p(5-9) = p-4.
Rezultat:v tem primeru dobimo E = 10-4 = 0,0001.
Ne glede na to, da imamo v ekipi 5 ljudi, ki dejansko delajo, prispevajo in se trudijo,  energija teh enostavno gre v prazno.

Sklepno vprašanje: Ali skrbite za to, da vaša ekipa to ve? Če da, ok. Če ne, bi morda bilo dobro, da. Ker bo v nasprotnem tudi trud tistih, ki prispevajo, jalov.

p.s.:

V ta prostor vstopamo z rešitvami, ne s problemi

Preprost predlog: zgornji zapis si enostavno natisnite na velik kos papirja, prilepite na vrata vaše pisarne ali konferenčne sobe in ob vsakem naslednjem »stokanju« in navajanju težav vaših sodelavcev, preprosto »milo« usmerite svoj in pogled sogovornika v zapis.

Oznake besedila: sinergija team building