Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih je prav gotovo cilj vsake gospodarske družbe ali podjetja. Naj bo to motivacija zaposlenih v javni upravi, motivacija zaposlenih v zdravstveni negi ali motivacija v podjetju, ki izdeluje okna, motivacija zaposlenih na delovnem mestu je vedno in povsod pomembna. A kako to doseči? Vsak sposoben in pravilno izobražen vodja verjetno nima težav in dobro ve, kako motivirate zaposlene, da bodo doseženi cilji gospodarskih družb, ter večjih ali manjših podjetij. Zelo pomembna je predvsem motivacija zaposlenih za izobraževanje, saj samo izobražen kader dosega dobre rezultate. Vsako vodstvo se mora zavedati, motivacija in zadovoljstvo zaposlenih, ne temelji samo na dobri plači in napredovanje, pač pa so zaposlenim zelo pomembne tudi manjše pohvale, javna objava njihovih dosežkov in obveščanje o rezultatih dela.

Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih po Herzbergovi teoriji motivacije

Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih je lahko za mnoge vodilne trd oreh. Herzberg je v svoji teoriji motivacije jasno opredelil, kateri dejavniki morajo biti izpolnjeni, da se proces motivacije sploh začne. Najprej morajo biti izpolnjeni higieniki, to pomeni, da morajo biti izpolnjena osnovna zadovoljstva posameznikov.

Temelji zadovoljstva – higieniki:

 • urejeno osebno življenje
 • nadzor nad delom in varnost
 • odnosi s sodelavci in delovno okolje
 • plača in status v podjetju
 • politika podjetja in odnosi s šefom
  Šele, ko so zagotovljeni ti osnovni pogoji delovanja v podjetju, se lahko začnejo uvajati motivatorji. Higieniki sami po sebi ne motivirajo zaposlenih, saj če se zvišajo, postanejo samo umevni.

motivacija in zadovoljstvo zaposlenih

Motivatorji – Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih:

 • uspeh in priznanje
 • zanimivo delo in odgovornost zanj
 • dodatno usposabljanje inmotivacija zaposlenih za izobraževanje
 • organizacija dogodkov za zaposlene, kot pikniki, team building dogodki, seminarji in ostala izobraževanja
  osebna rast in napredovanje

Kadar vodstvo zaposlenim občutno zviša plačo, bo to motivacija za kakšen mesec ali dva, a kmalu to ne bo več zadoščalo. A vsekakor mora biti plača primerna, a mogoče nekoliko višja kot je v podobnih panogah, saj je boljša plača prav gotovo boljše izhodišče za dodajanje motivacije. A plača vsekakor ni prvi razlog, da se ljudje odločijo za delo v nekem podjetju. Zaposleni bolj izpostavljajo dobro vzdušje v podjetju, možnost razvijanja kariere in napredovanje, jasni cilji in razvoj podjetja in dobro sodelovanje s sodelavci.

Viri:

John Maxwel, 21 nepogrešljivih lastnosti vodje
http://teambuilding-croatia.hr – Team building ideje koje možete isprobati sami